Doel

Doel:

 

Het is de bedoeling om de geschiedenis van vier polderdorpen te beschrijven,

dit betekent 4000 jaar geschiedenis.

Ook de actualiteit komt aan bod door verenigingen aan het woord te laten of

door oudere personen te interviewen.

We behandelen geschiedenis uit het verre verleden maar ook uit de nabije toekomst.

We werken ook mee aan allerlei initiatieven die de cultuurraad onderneemt.

De kunstroute, de tentoonstelling in de maand mei, monumentendag en de organisatie

van de 11-juliviering.

 

Ieder artikel is welkom.

We proberen een hoogstaand tijdschrift te brengen waarbij de inhoud en tekstweergave

van goede kwaliteit moet zijn. Ook de lay-out moet verzorgd zijn.

We brengen drie nummers per jaar. Aanvankelijk verscheen een nummer in februari,

juni en oktober.

Sedert 2002 verschijnt het tijdschrift nog steeds driemaal per jaar maar nu in

de maanden maart, juli en december en dit om praktische redenen.

 

Het ligt ook in onze bedoeling om regelmatig een werk in verband met de

vier polderdorpen uit te geven.

Ondertussen zijn er reeds twee boeken verschenen.

 

In 2002 : Index op de overlijdens 1797-1900

Index op de huwelijken 1797-1900

Index op de geboorten 1797-1900

Sint-Michielsparochie Zuienkerke, Roland Verté

Verschenen in twee boekdelen.

 

In 2003 : Index op de overlijdens 1797-1900

Index op de huwelijken 1797-1900

Index op de geboorten 1797-1900

Sint-Bavoparochie Houtave, Roland Verté

Verschenen in twee boekdelen.

 

 

Ook wensen wij een heemkundig huis op te richten om zo waardevolle documenten,

foto’s, overblijfselen (bv : in steen), boeken die verschenen zijn of zullen

verschijnen over de vier poderdorpen , te bewaren.

De gemeente heeft ons een klaslokaal aangewezen in de Notelaar,

de vroegere vrije basisschool van Zuienkerke.