Jaargangen

Jaargang 1996

 

Jaargang 1, April 1996 (p 1-25)

 

• Voorwoord redactie

• Voorwoord voorzitter cultuurraad van Zuienkerke (Edwin Acke)

• Voorwoord door de schepen van Cultuur Zuienkerke (Alain De Vlieghe)

• Romuald en Paula – Geboren en getogen in Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Herinneringen uit de oorlogstijd 1939-1940 (Freddy Verburgh)

• Cleyhem en zijn bewoners (Joël Boussemaere)

• Sint-Sebastiaensgilde Meetkerke (deel 1) (Joël Boussemaere)

• Archeologische vondst (Freddy Verburgh)

• Nieuwe Polder van Blankenberge (Joël Boussemaere)

• Tentoonstelling gemeentehuis Zuienkerke (Edwin Acke)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 1, Oktober 1996 (p 26-52)

 

• Voorwoord redactie

• Te gast bij Gerard en Elza. Gerard was vroeger secretaris (Joël Boussemaere)

• Herinneringen uit de oorlogstijd 1939-1940 (deel 2) (Freddy Verburgh)

• Sint-Sebastiaensgilde van Meetkerke (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Het kasteel van Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Het grondgebruik in de Meetkerkse Moeren, een historische case-studie (Geert Castryck)

• Artesische waterpomp te Zuienkerke (Freddy Verburgh)

• Op bezoek bij toneelgezelschap de Bommel (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Open monumtendag (Frank Duron)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 1997

 

Jaargang 2, Februari 1997 (p 54-75)

 

• Voorwoord redactie

• Te gast bij Jozef De Merrisse en Jeanne Depauw (Joël Boussemaere)

• Sint-Sebastiaensgilde van Meetkerke (deel 3) (Joël Boussemaere)

• Heraldiek (Freddy Verburgh)

• Jacob van Maerlandt (Joël Boussemaere)

• Het grondgebruik in de Meetkerkse Moeren (Geert Castryck)

• Op bezoek bij de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen, afdeling Houtave (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

Jaargang 2, Juni 1997 (p 78-96)

 

• Voorwoord redactie

• Camiel Boterberge, een smid uit Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• De Franse Republikeinen in Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Heraldiek of wapenkunde (deel 2) (Freddy Verburgh)

• Toevallige vondsten (Joël Boussemaere)

• Non Nobis, Domine… of de Tempeliers in onze streken (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• De spotnaam van de Zuienkerkenaars (Joël Boussemaere)

• 11 juli-viering (Joël Boussemaere)

• Kruiwoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2, Oktober 1997 (p 99-118)

 

• Voorwoord redactie

• Op bezoek bij zus en broer Matthys (Joël Boussemaere)

• Bevolking van Zuienkerke 1866-1886 (Roland Verté)

• Senator De Boodt, oorlogsherinneringen (Freddy Verburgh)

• Toneelgezelschap Kleiem (Joël Boussemaere)

• Toevallige vondsten (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 1998

 

Jaargang 3, Februari 1998 (p 122-137)

 

• Voorwoord redactie

• Op bezoek bij Marcel en Germaine Demeulemeester-Van Loocke (Joël Boussemaere)

• De poldermolen van de Meetkerkse Moeren (Filip Logier)

• Nieuwmunster in de oudheid (Joël Boussemaere)

• Zuienkerke, mooi dorp tussen Brugge en de zee, protestantse predikant had er geen succes (Joël Boussemaere)

• Schaper Antonius van Lier (Freddy Verburgh • De tramkoets naar “ Strooien Haan “ (Joël Boussemaere)

• Toevallige vondsten (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 3, Juni 1998 (p 142-166)

 

• Voorwoord redactie

• Alfons Blomme en Gabriëlle Provoost. Nazaten van een timmermansfamilie (Joël Boussemaere)

• Volkstelling 1748 te Houtave (deel 1) (Joël Boussemaere)

• SVG van Marie De Coussemaeckere, echtgenote van Thomas Questroy (Roland Verté)

• De Frans Liebaertweg (Joël Boussemaere)

• De Bond van de Grote en Jonge gezinnen, afdeling Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 3, Oktober 1998 (p 170-187)

 

• Voorwoord redactie

• Volkstelling 1748 te Houtave (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Naamregister Houtave nr. 7 en 8 (Joël Boussemaere)

• Akten van den Burgerstand (Roland Verté)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• De Sint-Michielsparochie van Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Jacob van Maerlant (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 1999

 

Jaargang 4, Februari 1999 (p 190-212)

 

• Voorwoord redactie

• Het medaillon van Sint-Pieter (Joël Boussemaere)

• Volkstelling 1748 te Houtave (deel 3) (Joël Boussemaere)

• De O.-L.-Vrouwe Tenhemelopnemingparochie van Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Een lijkrede (Freddy Verburgh)

• Parochieregisters Zuienkerke , de dopen van 1659 tot 1797 (Roland Verté)

• Jacob van Maerlant (deel 2) (Joël Boussemaere)

• De boerenkrijg in onze vier deelgemeenten (Joël Boussemaere)

• Jagersverdriet in Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 4, Juni 1999 (p 214-238)

 

• Voorwoord redactie

• Op bezoek bij Estella Vercruyce (Joël Boussemaere)

• Volkstelling 1748 te Zuienkerke (deel 1) (Joël Boussemaere)

• Adriaan De Brouckere, genealogische geschiedenis van een Zuienkerks pastoor (Roland Verté)

• De Boerenkrijg in Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke (deel 1) (Joël Boussemaere)

• Jagersverdriet in Meetkerke (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 4, Oktober 1999 (p 241-266)

 

• Voorwoord redactie

• Bij Rachèle Dhoedt, wonend op de Hoeve De Houckaert (Joël Boussemaere)

• Volkstelling 1748 te Zuienkerke (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Naamregister Zuienkerke (Heemstede 10 en 11) (Joël Boussemaere)

• Dagdromen bij Allerheiligen (Roland Verté)

• Engelse cadetten op Vlaamse zolder, in de Katterogge bij Blankenberge 1808-1809 (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Guido Gezelle en Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Familienamen uit Groot-Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2000

 

Jaargang 5, Februari 2000 (p 269-290)

 

• Voorwoord redactie

• Volkstelling 1748 te Meetkerke Joël Boussemaere)

• De familie Nachtergaele, van Nokere naar Zuienkerke (Roland Verté)

• Algemene volkstellingen te Zuienkerke van 1866 tot 1961 (Joël Boussemaere)

• Een volkslied uit de verkiezingen van 1938 (Joël Boussemaere)

• Toevallige vondsten (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 5, Juni 2000 (p 295-318)

 

• Voorwoord redactie

• De Sint-Sebastiaansgilde van Nieuwmunster (deel 1) (Joël Boussemaere)

• Honderdjarige te Zuienkerke(Freddy Verburgh)

• Vloeker verzonken (Joël Boussemaere)

• Hemels water (Roland Verté)

• Jacob Van Maerlant (Deel 1) (Joël Boussemaere)

• Regesten op de oorkonden 1340-1884 (Joël Boussemaere)

• De populairste Belgische familienamen (Joël Boussemaere)

• Toevallige vondsten (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 5, Oktober 2000 (p 320-338)

 

• Voorwoord redactie

• Juliaan Bode inwoner van Nieuwmunster (Joël Boussemaere)

• De fondaties van Simoen Geersens (Roland Verté)

• Jacob van Maerlant (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Een “ Beiaard “ te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2001

 

Jaargang 6, Februari 2001 (p 340-361)

 

• Voorwoord redactie

• De KBG van Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Luchtoorlog te Houtave. Relaas van Langley Frank Williams Smith, oorlogspiloot eerste wereldoorlog (Wouter Delaere)

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen : De stenen molen te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Een militaire tramlijn in de eerste wereldoorlog (Joël Boussemaere)

• De Sint-Sebastiaansgilde te Nieuwmunster 1700-1835 (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 6, Juni 2001 (p 364-389)

 

• Voorwoord redactie

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen : De dorpsmolen te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Roland Verté, ex-Schoeringe (Roland Verté)

• Belevenissen uit de tweede wereldoorlog (Pierre Provoost)

• De spoorweg door Nieuwmunster en Zuienkerke (Wouter Delaere)

• De Sint-Sebastiaansgilde te Nieuwmunster 1700-1835 (deel 3) (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 6, Oktober 2001 (p 391-417)

 

• Voorwoord redactie

• Op bezoek bij pastoor Robert Dugardyn van Houtave (Joël Boussemaere)

• Hoog bezoek in het klooster van Nieuwmunster tijdens “ De Groote Oorlog “ (Wouter Delaere)

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen : De Westmolen van Houtave (Joël Bousemaere)

• De Duitse Schapers te Zuienkerke (Roland Verté)

• De Sebastiaansgilde te Nieuwmunster (deel 4) (Joël Boussemaere)

• Toneel te Zuienkerke en Nieuwmunster (Lut Quintens, Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

Jaargang 2002

 

Jaargang 7, Februari 2002 (p 420-442)

 

• Voorwoord redactie

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen : Een station te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Leon Maertens, soldaat in de grote oorlog (Wouter Delaere)

• Poorthoeve “ De Grote Madeleine “ (Joël Boussemaere)

• De Parochie-registers van Zuienkerke 1797-1900 (Roland Verté)

• De eerste vroedvrouwen te Meetkerke en Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 7, Juni 2002 (p 444-463)

 

• Voorwoord redactie)

• Op bezoek bij burgemeester Gerard De Vlieghere en zijn echtgenote (Joël Boussemaere)

• Familienaam “ van Zuienkerke “ (Roland Verté, Freddy Verburgh)

• Een moord te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Naar aanleiding van een zieke boom (oorlog 14-18) (Wouter Delaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 7, December 2002 (p 465-485)

 

• Voorwoord redactie

• De legende van Meetkerke, een liefdesverhaal (Joël Boussemaere)

• Fragmenten uit de geschiedenis van Nieuwmunster (Wouter Delaere)

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen. De Helhoek (deel 1) (Joël Boussemaere)

• Sint-Hubertus (Roland Verté)

• Spotgedicht (Roland Verté)

• Fragmenten uit de geschiedenis van Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2003

 

Jaargang 8, Maart 2003 (p 488-505)

 

• Voorwoord redactie

• Een onderwijzersfamilie te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• 1421, een oud kontrakt (Roland Verté)

• Geschiedenis van Nieuwmunster (deel 2) (Wouter Delaere)

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen. De Helhoek (deel 2) (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 8, Juli 2003 (p 508-528)

 

• Voorwoord redactie

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen. De Helhoek (deel 3) (Joël Boussemaere)

• De Houtaafse familie Vanden Berghe en aanverwanten (Roland Verté)

• Zuienkerkse zwaarddansers (Joël Boussemaere)

• Familienamen : hun betekenis en afkomst (Joël Boussemaere)

• De geschiedenis van Nieuwmunster (deel 3) (Wouter Delaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 8, December 2003 (p 532-552)

 

• Voorwoord redactie

• Een getuige aan het woord, Leon Eecleloo (Joël Boussemaere)

• Tellingen van honden, koeien en paarden (Roland Verté)

• Klei in onze vier polderdorpen (Joël Boussemaere)

• Het vervoer van stenen (Joël Boussemaere)

• Oudheidkundige vondsten (Joël Boussemaere)

• De oorsprong van onze kasseien (Tekst Open Monumentendag)

• Hoeve Teghelrie (Joël Boussemaere)

• De twintigste eeuw en zijn gebouwen – De Helhoek (Joël Boussemaere)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2004

 

Jaargang 9, Maart 2004 (p 554-574)

 

• Voorwoord redactie

• Spisele en de vele varianten (Joël Boussemaere)

• Geschiedenis van Nieuwmunster (deel 4) (Wouter Delaere)

• Gedenkplaat gesneuvelden te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Van het conduit, de reese en de wippe (Roland Verté)

• Kruiswoordraadsels (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 9, juni 2004 (p.582-601)

 

• Voorwoord redactie

· De Pottemaeckerhofstede te Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Van soldaten en familiekunde (Roland Verté)

· Meetkerkse Bamis-en andere paling (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 24

· Kruiswoordraadsel 25

 

Jaargang 9, december 2004 (p.605-624)

 

· Voorwoord redactie

· Maria Lowagie, inwoonster van ’t Strooiendorp (Joël Boussemaere)

· De eendenkooi te Meetkerke (Joël Boussemaere)

· De Meetkerkse Moeren (Joël Boussemaere)

· Ontstaanswijze en historisch geografische betekenis (Joël Boussemaere)

· De kooikerhond (Joël Boussemaere)

· Herbergen, anno 1768 (Roland Verté)

· Engelse cadetten op Vlaamse zolder in de Katterogge (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 25

· Kruiswoordraadsel 26

 

Jaargang 2005

 

Jaargang 10, maart 2005 (p.629-652)

· Voorwoord redactie

· Madeleine Casier (Joël Boussemaere)

· De bergschuur van Groot Schoeringe te Bokrijk (Roland Verté)

· Een staat van goed (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 26

· Kruiswoordraadsel 27

 

Jaargang 10, juni 2005 (p.655-677)

 

· Voorwoord redactie

· Noël Wieland … een koster in hart en nieren ! En 20 jaar leven in Houtave! (Joël Boussemaere)

· Het ontstaan van de Boerengilde en Boerinnengilde te Zuienkerke (Pierre Provoost)

· Inbraken te Meetkerke en Houtave (Joël Boussemaere)

· Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Joël Boussemaere)

· Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus (Joël Boussemaere)

· Sint-Antoniuskapel of Schaperskapel (Joël Boussemaere)

· Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Joël Boussemaere)

· Veldkapel (Joël Boussemaere)

· Het testament van E.H. Franciscus Van Seynhave (Roland Veerté)

· Kruiswoordraadsel 27

· Kruiswoordraadsel 28

 

Jaargang 10, december 2005 (p.680-698)

 

· Voorwoord redactie

· De Geuzentijd in onze Polderdorpen (Joël Boussemaere)

· Herinneringen aan Theophiel Hoste, handelaar-koster-schepen-lesgever (Pierre Provoost)

· 220 jaar herberg de Catterogge te Zuienkerke (Luc Vanhaecke)

· Pastoor Verplancke (Plankaert) van Houtave (Joël Boussemaere)

· Kwartierstaat van Alfons Jozef Verté (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 28

· Kruiswoordraadsel 29

 

Jaargang 2006

 

Jaargang 11, maart 2006 (p. 700-723)

 

· Voorwoord redactie

· K.V.L.V. Zuienkerke, 75 jaar jong (Joël Boussemaere)

· Uit de koekendoos (1) (Roland Verté)

· Het ontstaan en geschiedenis van de Boerinnenbond te Houtave (Pierre Provoost)

· Adolf van Meetkerke, één van de Heren van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 29

· Kruiswoordraadsel 30

Jaargang 11, juni 2006 (p. 725-752)

 

· Voorwoord redactie

· Verkiezingen 1932 en 1938 te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

· Het dorpsleven te Houtave in de jaren 1869 (Pierre Provoost)

· De figuren uit het verhaal “Houtave in de jaren 1869 !” (Joël Boussemaere)

· Uit de koekendoos (2) (Roland Verté)

· Een rondje BW23-BW24 (Roland Verlté)

· Kruiswoordraadsel 30

· Kruiswoordraadsel 31

 

Jaargang 11, december 2006 (p. 753-774)

 

· Voorwoord redactie

· Geschiedenis van het lager onderwijs te Meetkerke sedert 1830 (Joël Boussemaere)

· Pastoor Petrus Antonius Knockaert 1879-1906 (Joël Boussemaere)

· Enkele schuren op een hoopje, geseyt SCUERINGE (Roland Veerté)

· Onze dorpsnamen werden familienamen. (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 31

· Kruiswoordraadsel 32

 

Jaargang 2007

Jaargang 12, maart 2007 (p. 778-801)

 

· Voorwoord redactie

· Belevenissen van André De Vlieghe (Joël Boussemaere)

· Boer en knechten te Houtave in de 19de eeuw ((Joël Boussemaere)

· Het miraculeus Onze-Lieve-Vrouw-Beeld van Meetkerke (Pierre Provoost)

· Davidsfondskalender Roets 2007 met geschiedenisweetjes (Joël Boussemaere)

· Geschiedenis van het Lager Onderwijs te Meetkerke sedert 1830, vervolg (Joël Boussemaere)

· Eerherstel voor Louis De Facteur (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 32

· Kruiswoordraadsel 33

 

Jaargang 12, juni 2007 (p. 803-828)

 

· Voorwoord redactie

· We zullen ze krijgen ! Brancardiers aan het ijzerfront 1914-1918 (Inge De Bruyne)

· Plaatsnamen te Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Spreuken uit Vlaanderen (Joël Boussemaere)

· Het onderwijs te Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Uit de koekendoos (4) (Roland Verté)

· Van oude maten en de familie Van Loocke (Roland Verté)

· Davidsfondskalender Roets 2007 met geschiedenisweetjes. Deel II (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 33

· Kruiswoordraadsel 34

 

Jaargang 12, december 2007 (p. 830-858)

 

· Voorwoord redactie

· Pastoor Flamen van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Plaatsnamen te Meetkerke (deel 2) (Joël Boussemaere)

· Spreuken uit Vlaanderen (deel 2) (Joël Boussemaere)

· Davidsfondskalender Roets 2007 met geschiedenisweetjes. Deel III (Joël Boussemaere)

· Het jaar van ’t dorp 1978 (Pierre Provoost)

· Uit de koekendoos (5) (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 34

· Kruiswoordraadsel 35

 

Jaargang 2008

 

Jaargang 13, maart 2008 (p. 861-887)

 

· Voorwoord van de redactie

· Pastoor Flamen van Meetkerke (deel 2) (Joël Boussemaere)

· Plaatsnamen te Meetkerke (deel 3) (Joël Boussemaere)

· Spreuken uit Vlaanderen (deel 3) (Joël Boussemaere)

· Herinneringen van Adrienne Schutz aan Houtave en Zuienkerke (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 35

· Kruiswoordraadsel 36

Jaargang 13, juni 2008 (p. 889-907)

 

· Voorwoord van de redactie

· Familie De Clerck, timmermannen en schrijnwerkers (Pierre Provoost)

· Plaatsnamen te Meetkerke (deel 4) (Joël Boussemaere)

· Maarten Lem, eigenaar van de Zwanerie van de Moere van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Spreuken uit Vlaanderen (deel 5) (Joël Boussemaere)

· Van Den Dullenweg & De Blankenbergse Dijk (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 36

· Kruiswoordraadsel 37

Jaargang 13, december 2008 (p. 913-939)

 

· Voorwoord van de redactie

· De laatste hoefsmid op Zuienkerke (Pierre Provoost)

· Plaatsnamen te Meetkerke (deel 5) (Joël Boussemaere)

· Spreuken uit Vlaanderen (deel 5) (Joël Boussemaere)

· Een vreselijke pokkenziekte te Houtave (Joël Boussemaere)

· Uit de koekendoos (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 37

· Kruiswoordraadsel 38

 

Jaargang 2009

 

Jaargang 14, maart 2009 (p. 941-963)

 

· Voorwoord van de redactie

· Acht wezen in Houtave ! (Joël Boussemaere)

· De Zielebrug en zijn verleden (Pierre Provoost)

· Het onderwijs te Nieuwmunster 1830-1976 (Joël Boussemaere)

· Schoeringe versus Ter Doest (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 38

· Kruiswoordraadsel 39

 

Jaargang 14, juli 2009 (p. 965-995)

 

· Voorwoord van de redactie

· Cyrille Verté Vertelt (Joël Boussemaere)

· Nog twee verhalen uit de “Achtstam” (Joël Boussemaere)

· Belastingen in Vlaanderen (Joël Boussemaere)

· Edmond Jules Demeyere, dijkgraaf en burgemeester, een genealogische schets, deel 1 (Roland Verté)

· Uit de oude doos (Joël Boussemaere)

· Kruiswoordraadsel 39

· Kruiswoordraadsel 40

 

Jaargang 14, december 2009 (p. 997-1023)

 

· Voorwoord van de redactie

· Secretaris Edward Tilleman (Pierre Provoost)

· De verlovings- ten trouwring (Joël Boussemaere)

· Schapers te Houtave (Joël Boussemaere)

· Sint-Sebastiaansgilde te Zuienkerke, deel 1 (Joël Boussemaere)

· Edmond Jules Demeyere, dijkgraaf en burgemeester, een genealogische schets, deel 2 (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 40

· Kruiswoordraadsel 41

 

Jaargang 2010

 

Jaargang 15, maart 2010 (p. 1026-1043)

 

· Voorwoord van de redactie

· Opmerkelijke gebeurtenissen in het fusiejaar 1977 (Pierre Provoost)

· September-moord te Nieuwmunster (Yvon De Wispelaere)

· Foto’s van het landelijk leven in onze vier polderdorpen, deel 1 (Joël Boussemaere)

· Sint-Sebastiaansgilde te Zuienkerke, deel 2 (Joël Boussemaere)

· Edmond Jules Demeyere, dijkgraaf en burgemeester, een genealogische schets, deel 3 (Roland Verté)

· Kruiswoordraadsel 41

 

Jaargang 15, juni 2010 (p. 1045-1059)

 

· Voorwoord van de redactie

· Nog iets over de Heren van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· De Sint-Sebastiaansgilde te Zuienkerke, deel 3 (Joël Boussemaere)

· ’t Hof van Cleyhem te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

· Foto’s van het landelijk leven in onze vier polderdorpen, deel 2 (Joël Boussemaere)

· Edmond Jules Demeyere, dijkgraaf en burgemeester, een genealogische schets, deel 4 (Roland Verté)

 

Jaargang 15, september 2010 (P. 1062-1083)

 

· Voorwoord van de redactie

· De Sint-Sebastiaansgilde te Zuienkerke, deel 4 (Joël Boussemaere)

· Uitzonderlijke gebeurtenis in het jaar 1976 te Zuienkerke (Pierre Provoost)

· Moeder en dochter ??? (Joël Boussemaere)

· Eigenaars- en Landbouwersbond van ’t Arrondissement Brugge (Joël Boussemaere)

· Houtave, Begin 82 van de Blankenbergse Watering (BW82) (Roland Verté)

· Liber Memorialis (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2011

 

Jaargang 16, maart 2011 (p. 1109-1128)

 

· Voorwoord van de redactie

· Uit het dagboek van 2001 (Pierre Provoost)

· Landbouwwerktuigen van weleer, deel I (Etienne Van Wonterghem)

· Een verkrachting van een meisje te Zuienkerke in 1633 (Roland Verté)

· Onderwijs te Zuienkerke, 1843 - 1930 deel 2 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 16, juni 2011 (p. 1130-1152)

 

· Voorwoord van de redactie

· Landbouwwerktuigen van weleer, deel I (Etienne Van Wonterghem)

· Pachtbrief 1906 (Roland Verté)

· Snelrecht, kort maar krachtig (Roland Verté)

· Onderwijs te Zuienkerke, 1843 - 1930, deel 3 (Joël Boussemaere)

· Liber Memoralis 3 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 16, september 2011 (P. 1153-1176)

 

· Voorwoord van de redactie

· Op bezoek bij Raymonda Vercruysse (Joël Boussemaere)

· Rundveerassen en de evolutie van de rundveeverbetering vanaf WO II (I. Ryckaert)

· Het ontstaan van de fusies van de gemeenten in West-Vlaanderen (Pierre Provoost)

· Vervolg op landbouwwerktuigen van weleer (Pierre Provoost)

· Over melk en boter (Edelhart Matthys en Joël Boussemaere)

· Glaviehoeve te Nieuwmunster (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 4 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 16, december 2011 (P. 1177-1200)

 

· Voorwoord van de redactie - Glaviehoeve - Verluidboek (Joël Boussemaere)

· Rondom Schoeringkapelle, mijmeren aan mijn jeugd (Roland Verté)

· Hofsteden uit 1751 (Joël Boussemaere)

· Hij is naar de Here - Pastoor van Vooren op 73-jarige leeftijd haastig overleden te Koekelare (Pierre Provoost)

· Eigenaars- en Landbouwersbond van ’t Arrondissement Brugge (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 4, reactie (De redactie)

· Liber Memorialis 5 (Joël Boussemaere)

Jaargang 2012

 

Jaargang 17, maart 2012 (P. 1201-1224)

· Voorwoord redactie – de familie Boels (Joël Boussemaere)

· De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke anno 2002 (Pierre Provoost)

· De vroegste geschiedenis van onze vier polderdorpen (Joël Boussemaere)

· Een variaatje, van alles wat (Roland Verté)

· De oudste hoeven van Nieuwmunster (Joël Boussemaere)

· Hofsteden in 1751, deel 2 (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 6 (Joël Boussemaere)

Jaargang 17, juni 2012 (P. 1225-1252)

 

· Voorwoord redactie – Sint-Hubertus, een Merovingische geneesheilige (Joël Boussemaere)

· Op zoek naar de Magdalenabossen, of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesch, deel 1 (Roland Verté)

· Onderwijs te Zuienkerke 1843-1930, deel 4 (Joël Boussemaere)

· De pastoors van Nieuwmunster sinds 1552 (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 7 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 17, september 2012 (P. 1253-1273)

 

· Voorwoord redactie – pastoor Franciscus Bouckaert van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Op bezoek bij de landbouwersfamilie Gerard en Esther Deschoolmeester-Vermeersch (Joël Boussemaere)

· Het jaar 1990 (Pierre Provoost)

· Op zoek naar de Magdalenabossen, of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesch, deel 2 (Roland Verté)

 

Jaargang 17, december 2012 (P1275-1293)

· Voorwoord redactie

· Het levensverhaal van Karel Goethals en Marie Dupon (Pierre Provoost)

· Onderwijs te Zuienkerke 1920-1940, deel 5 (Joël Boussemaere)

· Op zoek naar de Magdalenabossen, of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesch, deel 3 (Roland Verté)

 

Jaargang 2013

 

Jaargang 18, maart 2013 (P. 1295-1318)

 

· Voorwoord redactie en Adolf van Meetkerke (Joël Boussemaere)

· De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke (Pierre Provoost)

· Jacques Gloribus, een zedenverhaal uit 1596 (Joël Boussemaere)

· Simon Stevin en Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Pieter Swanepoel, van Nieuwmunster naar Zuid-Afrika (Roland Verté)

 

Jaargang 18, juni 2013 (P. 1320-1338)

 

· Voorwoord redactie en ‘Klompenmakers te Zuienkerke’ (Joël Boussemaere)

· Jeugdclub ‘De Pioniers’ 1968-1973 (Joël Boussemaere)

· Een sierschouw met landschapstegels in de hoeve Groot Schoeringe (Joël Boussemaere)

· De heren van Nieuwmunster met de familienaam ‘van Nieuwmunster’(Joël Boussemaere)

· Op zoek naar de Magdalenabossen of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesch, deel 4 (Roland Verté)

 

Jaargang 18, september 2013 (1340-1359)

 

· Voorwoord redactie

· Jeugdgroep Brugge-Noord 1943 (Pierre Provoost)

· Onderwijs te Zuienkerke, 1940-1991, deel 6 (Joël Boussemaere)

· Op zoek naar de Magdalenabossen, of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesch, deel 5 (Roland Verté)

 

Jaargang 18, december 2013 (P1360-1378)

 

· Voorwoord redactie

· Pater Jozef Vandenbroucke uit Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Huis de Patience (Joël Boussemaere)

· De Coppen Piershouckebrug(ghe) (Roland Verté)

· Geschiedkundige wetenswaardigheden over Meetkerke (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 8

 

Jaargang 2014

 

Jaargang 19, maart 2014 (P. 1379-1401)

 

· Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

· De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke anno 2004 (Pierre Provoost)

· Het kapelletje van den Duitschen schaper te Houtave (Joël Boussemaere)

· De avondschool van 1865 tot 1884 en de gemeentelijke meisjesschool van 1872 tot 1884 te Zuienkerke (Joël Boussemaere)

· Liber Memorialis 9 (Joël Boussemaere)

· Op zoek naar de Magdalenabossen of de geschiedenis van de Nieuwmunsterse familie Allemeesche, deel 6 (Roland Verté)

· Op zoek naar soldatenfoto’s (Roland Verté)

 

Jaargang 19, juni 2014 (P. 1403-1425)

 

· Voorwoord redactie en de kastelen van Meetkerke en Zuienkerke (Joël Boussemaere)

· Duitse Schapers te Zuienkerke (1815-1833) (Joël Boussemaere)

· Geschiedenis van de Vrije basisschool te Zuitenkerke (Joël Boussemaere)

· Een Zuienkerkenaar in Brazilië (Pierre Provoost)

· Groot-, middelgroot-, middelklein-, klein – en/of een mini-Schoeringe? (Roland Verté)

 

Jaargang 19, september 2014 (P. 1427-1448)

 

· Voorwoord redactie

· Groot Zuienkerke 14-18 (Wouter Delaere)

· De Blankenbergse Steenweg (Joël Boussemaere)

· Volkse verhalen (Joël Boussemaere)

· Een Zuienkerkse familie, eerste uitvinder van de Vlaamse opera? Deel 1 (Joël Boussemaere)

· Van een aanslag, pensejagers en nachtgeraas (Roland Verté)

· Liber Memorialis 10 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 19, december 2014 (P. 1449-1469)

 

· Voorwoord redactie

· Veldwachter in de kijker (Pierre Provoost)

· Een Zuienkerkse familie, eerste uitvinder van de Vlaamse Opera? (Joël Boussemaere)

· Pollet Frans, gestorven voor het vaderland (Roland Verté)

· Liber Memorialis 11 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2015

 

Jaargang 20, maart 2015 (P. 1470-1489)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke anno 2005 (Pierre Provoost)

• Gemeenteraad in 1969 (Pierre Provoost)

• Sportief Zuienkerke verkende de Genteleroute (Pierre Provoost)

• Een Zuienkerkse familie, eerste uitvinder van de Vlaamse opera? Deel 3 (Joël Boussemaere)

• Junius Le Fort, een Meetkerkse vondeling (Roland Verté)

• Soldaten (Roland Verté)

• Liber Memorialis 12 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 20, juni 2015 (P. 1491-1510)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• Danneels Eduardus, een vergeten soldaat uit Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Een Zuienkerkse familie, eerste uitvinder van de Vlaams opera? Deel 4 (Joël Boussemaere)

•Kinderslachtoffers in 'De Groote Oorlog' (Roland Verté)

•Liber Memorialis 13 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 20, september 2015 (P. 1511-1530)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• Processies in West-Vlaanderen (Joël Boussemaere)

• Een Zuienkerkse familie, eerste uitvinder van de Vlaamse opera? Deel 5 (Joël Boussemaere)

• Dat zie je nu nie meer? (Pierre Provoost)

• Onze soldaat (Roland Verté)

• Anno 1913, inkwartieren van troepen in Houtave? (Roland Verté)

• Pamflet uit de tweede wereldoorlog (Redactie)

 

Jaargang 20, december 2015 (P. 1532-1551)

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• Een doodslag te Nieuwmunster (Joël Boussemaere)

• Kateilen en beestiaelen van Bernaert Colins te Zuienkerke, 1503-1505 (Joël Boussemaere)

• Oscar Kempe, veldwachter te Zuienkerke (Roland Verté)

• Liber Memorialis, 14 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2016

 

Jaargang 21, maart 2016 (P. 1551-1571)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke anno 2006 (Pierre Provoost)

• Een missiezuster uit Zuienkerke vermist (Joël Boussemaere)

• Dominee Jan Buf(s) (Joël Boussemaere)

• Van een gedwongen schapenverkoop en Duitse schapers (Roland Verté)

 

Jaargaing 21, juni 2016 (P. 1572-1591)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• De benoeming deer veldwachters (Joël Boussemaere)

• Junius Le Fort, een Meetkerkse vondeling, vervolg (Roland Verté)

• Dominee Jan Buf(s), deel 2 (Joël Boussemaere)

• Onze soldaten, Medard Louis Van Eeghem (Roland Verté)

• Liber Memorialis, deel 15 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 21, september 2016 (P. 1592-1612)

 

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• Hoeve 'Het Thiendehof' (Pierre Provoost)

• Stamregister van de leerlingen uit de lagere aangenomen of aanneembare school van de gemeente Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• Volksverhalen uit onze vier polderdorpen (Joël Boussemaere)

• Oud strijders 14-18 (Joël Boussemaere)

• Het Oosthof (Joël Boussemaere)

• Liber Memorialis, deel 16 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 21, december 2016 (P. 1613-1632)

• Voorwoord redactie (Joël Boussemaere)

• Een vlucht over Meetkerke (Pierre Provoost)

• Stamregister van de leerlingen uit de lagere aangenomen of aanneembare school van de gemeente Zuienkerke, d2 (Joël Boussemaere)

• Een moordpoging op Maria Louisa Deloddere, anno 1897 (Roland Verté)

• Liber Memorialis, deel 17 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 2017

 

Jaargang 21, maart 2017 (P. 16321652)

 

• Voorwoord redactie en het leven van Edward Meetkerke (Joël Boussemaere)

• De chronycke van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster en Zuienkerke anno 2007 (Pierre Provoost)

• Van soldaten, van lotelingen en afloop van militieplicht (Roland Verté)

• Oud-strijders 14-18 deel 2 (Joël Boussemaere)

• Nieuwmunster 1898, de tragische dood van Severina Perquy (Roland Verté)

• Liber Memorialis 18 (Joël Boussemaere)

 

Jaargang 21, juni 2017 (P. 1653-1673)

 

•Voorwoord redactie en begrafenissen (Joël Boussemaere)

• Adolf van Meetkerke 1528-1591, een Meetkerkenaar? (Joël Boussemaere)

• Lanley Frank Willard Smith, Philipsburg 15 augustus 1897 Houtave 13 juni 1917 (Roland Verté)

 

Jaargang 21, september 2017 (P. 1674-1694)

 

• Voorwoord redactie + ontstaan van Zuienkerke (Joël Boussemaere)

• 'De Lage Moere' van Meetkerke (Joël Boussemaere)

• Graf- en Gedenkschriften in en rondom de kerk van Nieuwmunster (Joël Boussemaere)

• Gemeente Nieuwmunster annexeert gemeente Wenduine (Joël Boussemaere)

• Adolf van Meetkerke 1528-1591, een Meetkerkenaar? Deel 2 (Joël Boussemaere)

• Liber Memorialis, deel 19 (Joël Boussemaere)

Jaargang 21, december 2017 (P. 1695-1712)

• Voorwoord redactie en Spiselehoeve (Joël Boussemaere)

• 'De Lege Moere' van Meetkerke, deel 2 (Joël Boussemaere)

• Adolf van Meetkerke 1528-1591. Een Meetkerkenaar? Deel 3 (Joël Boussemaere)

• Het geheim van een voorgevel (Roland Verté)

• Graf- en gedenkschriften rondom de kerk van Meetkerke. Deel 1 (Joël Boussemaere)

• Liber Memorialis, deel 20 (Joël Boussemaere)